dok.dok

Tbn v masak dg air sedikit (tt daging, air, dsb);

Kata Turunan:

dok.doka

v dimasaknya dg air sedikit;

dok.dok.ang

v masakkan dg air sedikit;

dok.dok.anga

v dimasakkannya dg air sedikit;

ka.dok.dok

v dimasak dg air sedikit (oleh);

ka.dok.dok.ang

v dimasakkan dg air sedikit (oleh);

ma.dok.dok

v dimasak dg air sedikit;

nok.dok

v memasak dg air sedikit;

nok.dok.ang

v memasakkan dg air sedikit