dol

v jual dg komisi;

Kata Turunan:

dola

v dijualnya dg komisi;

ka.dol

v dijual dg komisi (oleh);

ma.dol

v terjual dg komisi;

nge.dol

v menjual dg komisi