dra.wa

v cair; mengalir; meleleh: gula -- gula yg meleleh; madu -- tetesan madu