du.da

a suram; tidak bercahaya: paliatné -- penglihatannya tidak bercahaya