du.don, du.don.an

n tingkatan kedudukan: malinggih manut ~ suang-suang duduk sesuai dg tingkatan kedudukan masingmasing