du.dut

v tarik;

Kata Turunan:

du.duta

v ditariknya;

du.dut.ang

v tarikkan;

du.dut.anga

v ditarikkannya;

du.dut.in

v tariki;

ka.du.dut

v ditarik (oleh);

ka.du.dut.ang

v ditarikkan (oleh);

ka.du.dut.in

v ditariki (oleh);

nu.dut

v menarik: ~ cita menarik hati;

nu.dut.ang

v menarikkan;

nu.dut.in

v menariki;

pa.nu.dut

n ki alat untuk menarik hati