du.lur, nu.lur.in

v menyertai;

Kata Turunan:

du.lur.in

v sertai: ~ aji laksana melah sertai dg perbuatan yg baik;

du.lur.ina

v disertainya;

ka.du.lur.in

v disertai;

ma.du.lur.an

v beserta: ujan ~ angin hujan beserta angin