em.bid

v runtuh; longsor: tanah ento -- kena ujan tanah itu longsor kena hujan;

Kata Turunan:

em.bid.an

n reruntuhan (tanah);

ka.em.bid.ang (kem.bid.ang)

v diruntuhkan;

ngem.bid.ang

v meruntuhkan