em.bus

v buka (tt ikatan dsb);

Kata Turunan:

em.busa

v dibukanya;

em.bus.ang

v bukakan: ~ sabukné bukakan ikat pinggangnya;

em.bus.anga

v dibukakannya;

em.bus.in

v buka;

em.bus.ina

v dibukanya;

ka.em.bus (kem.bus)

v dibuka (oleh);

ka.em.bus.ang (kem.bus.ang)

v dibukakan (oleh);

ka.em.bus.in (kem.bus.in)

v dibuka;

ma.em.bus (mem.bus)

v terbuka;

ngem.bus

v membuka: ia ~ talin sepatu ia membuka tali sepatu;

ngem.bus.in

v membukakan