em.pah

v mereda (tt sakit, marah, dsb): -- kebusné demamnya mereda;

Kata Turunan:

em.pah.ang

v redakan;

ngem.pah.ang

v meredakan; mengurangi: ~ gedeg basang meredakan rasa marah