1em.peg

v gigit;

Kata Turunan:

em.pega

v digigitnya;

ma.em.peg (mem.peg)

v tergigit;

ngem.peg

v menggigit: ~ tebu menggigit tebu

2em.peg

1. a retak

2. a hampir putus