en.cur

v lempar;

Kata Turunan:

en.cura

v dilemparnya;

en.cur.in

v lempari;

ka.en.cur (ken.cur)

v dilempar (oleh);

ka.en.cur.in (ken.cur.in)

v dilempari (oleh);

ma.en.cur (men.cur)

v terlempar;

ngen.cur

v melempar;

ngen.cur.in

v melempari: eda ~ umah timpal jangan melempari rumah teman