en.jel

v tahan dg telapak kaki;

Kata Turunan:

en.jel.ang

v tahankan dg telapak kaki;

en.jel.anga

v ditahankannya dg telapak kaki;

ngen.jel

v menahan telapak kaki;

ngen.jel.ang

1. v menahankan dg telapak kaki