ér.ang

v abaikan;

1érang

Ami a malu bercampur marah atau tertantang;

Kata Turunan:

érang.ang

v bangkitkan semangat: ~ kenehé apang sida lulus bangkitkan semangatnya supaya bisa lulus;

ka.é.rang.ang (ké.rang.ang)

v dibangkitkan;

ngé.rang.ang

v membangkitkan semangat

2érang, ké.rang.ang

v dibalas;

Kata Turunan:

ngé.rang.ang

v membalas (kemarahan