gan.jih

a goyah; kurang kuat: témbok umahé suba -- tembok rumahnya sudah goyah; keneh --, ki tidak tetap pendirian