gil.gil, ngil.gil

a gemetar (krn kedinginan, ketakutan);

Kata Turunan:

ngil.gil.ang

a gemetar (krn kedinginan, ketakutan)