gin.tel

1. v gigit: -- semut digigit semut

2. v cubit: -- batisné cubit kakinya

Kata Turunan:

gin.tela

v digigitnya; dicubitnya;

ka.gin.tel

v digigit; dicubit;

ngin.tel

v menggigit; mencubit