glin.ter, nglin.ter

a sakit sekali pd perut; kolik