gre.jeg

v rebut beramai-ramai: gulané -- semut gula itu direbut semut;

Kata Turunan:

gre.jega

v direbutnya beramai-ramai;

ka.gre.jeg

v direbut beramai-ramai;

ma.gre.jeg.an

v ribut berebut-rebutan;

ngre.jeg

v merebut beramai-ramai