gu.an

a lekas: tusing -- teka tidak lekas datang; tusing -- pragat tidak selesai-selesai