gu.gu

v percaya;

Kata Turunan:

ngu.gu

v mempercayai: demen ~ pisuna senang mempercayai fitnah;

ka.gu.gu

v dipercaya;

gu.gu.na

v dipercayainya;

ma.gu.gu.in

v menjamin