iat

1. a hampir kering (tt kelapa): nyuhé suba -- kelapa itu sudah hampir kering

2. a nakal: jlema -- anak nakal