1iding

a curam: abing -- tebing curam

2iding, iding-iding

adv sangat; sekali: semeng ~ ia suba majalan ka uma pagipagi sekali ia sudah berangkat ke sawah