ied

a ribut, kacau: pekak lekad dugas gumi -- kakek lahir pada zaman kacau