ilag

v mamah;

Kata Turunan:

ilaga

v dimamahnya;

ka.i.lag (ki.lag)

v dimamah (oleh);

ma.i.lag (mi.lag)

v termamah;

ngi.lag

v memamah: sampiné ~ padang sapi itu memamah rumput