in.dria

n hawa nafsu: nuukin -- memuaskan hawa nafsu; dasa -- sepuluh macam nafsu yg disebabkan oleh pancaindra