inem

v minum: -- yéhé minumlah air itu;

Kata Turunan:

inema

v diminumnya;

inem.in

v minumi;

inem.ina

v diminuminya;

inem-inem.an

n minuman;

ka.i.nem (ki.nem)

v diminum (oleh);

ma.i.nem (mi.nem)

v diminum; terminum;

ngi.nem

v minum: tiang ~ yéh saya minum air

ngi.nem.ang

v meminumkan: ~ sampi meminumkan sapi;

ngi.nem.in

v meminumi