ipah

n ipar;

Kata Turunan:

ma.i.pah (mi.pah)

v beripar