iras, ngi.ras

v merangkap: kramané ~ nyemak gegaén apang énggal suud warga merangkap mengambil pekerjaan agar cepat selesai