irid, ngi.rid

v menarik: -- tali menarik tali; -- piutang menarik piutang dg mengambil harta benda miliknya seharga piutangnya