item

a hitam;

Kata Turunan:

item.in

v hitami;

item.ang

v hitamkan;

ngi.tem.ang

1. v bertambah hitam

2. a se ma kin hitam