ja.bud

v cabut (tt hak garap tanah): -- carikné cabut hak garap sawahnya;

Kata Turunan:

ja.buda

v dicabutnya (tt hak garap tanahnya);

ja.bud.in

v cabuti (tt hak garap tanahnya);

ja.bud.ina

v dicabutnya (tt hak garap tanahnya);

ka.ja.bud

v dicabut (oleh) (tt hak garap tanahnya);

ma.ja.bud

v dicabut (hak garap tanahnya);

nya.bud

v mencabut (hak garap tanahnya)