1ja.ga.sa.tru

1. n sst untuk menjaga diri thd serangan musuh

2. n permata yg berfungsi untuk menjaga diri

2ja.ga.sa.tru

n pohon yg warna bunganya kuning

3ja.ga.sa.tru

n jenis sajen