ja.ka

n enau; Arenga pinnata (Arenga saccharifera)