ja.rah

v rampas;

Kata Turunan:

ja.raha

v dirampasnya;

ja.rah.in

v rampasi;

ja.rah.ina

v dirampasinya;

je.ja.rah.an

n barang rampasan;

ka.ja.rah

v dirampas (oleh);

ka.ja.rah.in

v dirampasi;

nya.rah

v merampas;

nya.rah.in

v merampasi