ja.ruh

a keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan); cabul: ia demen pesan mamunyi -- ia suka sekali berkata (berbuat) cabul