je.jeh

a takut: i lutung -- pesan mara Pan Cubling teka i Lutung sangat takut melihat Pan Cubling datang;

Kata Turunan:

je.jeh.in

v takut-takuti;

je.jeh.ina

v ditakut-takutinya;

je.jeh-je.jeh.an

a takut-takut;

ma.je.jeh.in

v membuat takut: ia mula demen ~ déwékné pedidi dia memang suka membuat takut dirinya sendiri;

nye.jeh.in

v menakuti;

pa.je.jeh.in

v takut-takuti;

pa.je.jeh.ina

v ditakut-takutinya