jlu.jur

v jelujur;

Kata Turunan:

jlu.jura

v dijelujurnya;

jlu.jur.ang

v jelujurkan;

ka.jlu.jur

v dijelujur (oleh);

ka.jlu.jur.ang

v dijelujurkan;

ma.jlu.jur

a terjelujur;

nylu.jur

v menjelujur;

nylu.jur.ang

v menjelujurkan