jor.jor

v tuju (langsung dg tergesa-gesa);

Kata Turunan:

jar.jar-jor.jor

v ke sana kemari dg bergegas;

jor.jora

v ditujunya (langsung dg bergegas);

nyor.jor

v menuju (dg tergesa-gesa): ia ~ ka paon ia menuju ke pasar