jrog.jog, nyrog.jog

v menurun: margané ~ jalan itu menurun;

Kata Turunan:

jrog.jog.an

n tempat yg menurun