ka.cé

n kacang sj kara yg jika buahnya masih muda dapat disayur