ka.a.duk (ka.duk)

v dicampur (oleh); diaduk (oleh);

ka.duk

Ami adv telanjur: ipun -- lunga ka pasar ia telanjur pergi ke pasar