ka.lér

1. Ami n utara

2. Bll Ami n selatan

Kata Turunan:

ka.lér.ang

1. v geser ke utara

2. Bll v geser ke selatan

ka.lér.anga

1. v digeser ke utara

2. Bll v digeser ke selatan

nga.lér.ang

1. v menggeser ke utara

2. Bll v menggeser ke selatan

nga.lér.in

1. v menggeser lebih ke utara lagi

2. Bll v menggeser lebih keutara lagi