ka.lud

p lagi pula: suba belog, -- lekig malajah sudah bodoh, malas pula belajar