ka.me.me.gan

v kehilangan akal (untuk sementara) sehingga tidak dapat berkatakata

ka.me.meg.an

a kaget: ia ~ mara orahin kéto ia kaget setelah diberi tahu demikian