1kang.kang

a loba; serakah: ia mula -- dia memang serakah

2kang.kang

n kemarau: sasih -- musim kemarau