ka.pu-ka.pu

n kiambang: idupné cara --, ki tidak jelas kedudukannya (dl hal mewaris)