1kar

p kp dr lakar akan: jani cai -- kija sekarang kamu akan ke mana

2kar

n peta bumi