kar.cis

n karcis;

Kata Turunan:

kar.cis.in

v dipunguti karcis;

kar.cis.ina

v dipunguti karcis;

ma.kar.cis

v menggunakan karcis;

ngar.cis.in

v memungut karcis