ka.u

n tempurung;

Gabungan Kata:

ka.u bulu

tempurung kelapa;

ka.u sirah

tempurung kepala